I SAY NO DRUGS
Fick ett meddelande från en gammal klasskamrat häromdagen. Att hon höll på med ett projekt och hade tänkt på mig och därav även skickat ett något litet till mig. Blev ju så klart så nyfiken! Och i förra veckan så kom det. En brosch och ett armband från I SAY NO DRUGS. Blev så glad!

Jag är ju nykterist, och jag anser att det bör finnas mer information om droger i skolorna. Det är någonting som jag saknade när jag gick i skolan, information. Vi fick väldigt grundläggande information och inte speciellt informativ. När jag gick i skolan så var min bild av alkoholsim männen som satt på bänkarna i centrum i smutsiga och trasiga kläder med spritflaskor och ölburkar i högsta hugg. Det var ingen som berättade att även en välbetalad VD kunde vara alkolist. Ingen förklarade vad som kunde ske vid långvarig alkoholkonsumtion redan i ung ålder mer än att några hjärnceller kunde försvinna. Många brukar säga att jag borde börja föreläsa, och att jag borde skriva en bok om min resa fram till idag, och i framtiden så skulle jag nog vilja föreläsa. Kan min historia hjälpa en enda person så vill jag hjälpa den personen.

I SAY NO DRUGS är en av Sveriges största förebyggande kampanjer. De verkar i hela Sverige med att sprida förebyggande information om droger och utbildar barn och ungdomar om drogers inverkan och konsekvenser.For my English readers, use the translation function in the menu on the left side

Gillar