Not a good day nor a good mood

Inlägget innehåller adlinks


Hej kompisar!
Hoppas ni mår bättre än vad jag gör.

Jag skulle inte säga att jag har hemlängtan, inte heller så saknar jag Sverige, men för tillfället så känner jag trött på att resa. Inte resandet i sig själv med alla upplevelser, men jag är trött på att planera. Jag tror mycket bottnar i att jag egentligen aldrig varit intresserad av att resa till Asien. Enda anledning till att jag började i Asien istället för i Sydamerika var för att min bästa kompis bokat en resa till Raja Ampat över jul och nyår. Tänkte att det vore trevligt att spendera åtminstone julafton med människor som jag håller kär men efter mycket research så är inte det möjligt, och jag känner mig rätt nedslagen över det. Och jag vet heller inte var jag ska åka efter Indonesien. Jag vet att det är ett i-landsproblem men jag kan inte hjälpa att känna mig.. uppgiven just nu. Och matt. Nästan lite ledsen.

Tror även att mycket bottnar sig i att det känns som jag "kastar bort" min tid. Att jag inte gör någonting vettigt; att jag slösar med både tid och pengar. Även om detta är någonting som jag verkligen vill göra så kan jag inte hjälpa att känna så. Jag älskar att ligga på stranden och njuta av livets goda, men jag saknar känslan av att ha en mening, att vara betydelsefull.

Och framför att så saknar jag känslan av att känna mig fin. Att få sminka mig, sätta på mig klackar och att ha ett hår som inte är konstant tovigt. Hur mycket hårinpackning du än använder här så är håret trassligt, torrt och tovigt. Och hur mycket du än tvättar ansiktet så är du konstant glasig i ansiktet, och smutsig. Ni ska se mina pads efter att jag använt mitt micellar water. Spelar ingen roll om det är på morgonen eller på kvällen, min pad är svart av smuts.


// Hi there friends!
Hope you feel better than I do.

I would not say that I am feeling home sick, nor that I do miss Sweden, but for the moment, I feel tired of traveling. Not travel in itself with all the experiences, but I'm tired of planning. I think much of it comes from that I never really wanted to travel to Asia. The only reason I started in Asia instead of in South America was because my best friend was going to Raja Ampat for vacation over Christmas and New Years Eve. I thought it would be amazing to spend at least Christmas Eve with people that I love, but after a lot of research this is not possible, and I feel really bummed about it. And I do not know where to go after Indonesia. I know it's a first world problem, but I can not help feeling.. just stated. And exhausted. Almost a little sad.

I also think that much of it is because I feel that I am "throwing away" my time. That I do not make any wise with my time, that I waste both time and money. Although this is something I really want to do, I can not help feeling that. I love lying on the beach and enjoying the good in life, but I miss the feeling of having a purpose, being important.

And I also miss the feeling of feeling pretty. To put on makeup, my heels and to have a hair that is not constantly tangled. It doesn't matter how much conditioner you use here, the hair is dry and tangled. And it doesn't matter how much you wash your face, you're constantly greasy, and dirty. You should see my pads after using my micellar water. Does not matter if it is in the morning or in the evening, my pad is always black with dirt.Jag ska ta ett par dagar att tillåta mig att känna så här innan jag lägger upp en plan för kommande månader. Bor på DPM Gili T. Diving Hostel & Bar (glöm inte att registrera dig här för att få tillbaka 10% på din nästa bokning på hotell) och älskar den här ön så jag kommer nog att stanna kvar här till julafton och sedan åka på ett surf camp för att lära mig att surfa innan jag behöver lämna Indonesien. Och alla här är travelers, även personalen, så det är rätt skönt att prata med alla här när man känner sig nedstämd för dom flesta har någon gång känt detsamma.

Har också insett under dessa veckor (känns inte som om att jag bara har varit borta i 7 veckor!) att jag 1. vill arbeta några timmar per dag framöver. 2. vill ha ett sommarhus i Sverige, inte ett hem, ett sommarhus, och jag har hittat mark som är intressant. 3. Att jag kanske borde jobba eller studera, och har därför sökt ett jobb som verkade intressant på Mauritius. Jobba ett par månader, resa ett par månader, liksom varva nytta med nöje tills jag kan hitta ett remote jobb, för jag behöver känna mig behövd.


// I'll take a couple of days to allow me to feel like this before I set up a plan for coming months. I am staying at the DPM Gili T. Diving Hostel & Bar (do not forget to sign up here to get back 10% on your next booking on hotels) and I do love this island so I will probably stay here until Christmas and then go to a surf camp to learn how to surf before I need to leave Indonesia. And everyone here are travelers, even the staff, so it's nice to talk to everyone here when you feel downhearted because most people who travel have experienced the same feelings.

I have also realized during. these weeks (I doesn't feel like I've only been away for 7 weeks!) that I 1. want to work a few hours a day in the future. 2. want a summer house in Sweden, not a home, a summer house, and I have found pice of land that is interesting. 3. that I may have to work or study, and have therefore applied for a job that seemed interesting in Mauritius. Work a couple of months, travel for a couple of months, combine business with pleasure
until I can find a remote job, because I really need to feel needed.
For my English readers, use the translation function in the menu on the left side

  • Postad i: Resor

Gillar