We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we creat

Startar dagen med en bit ur Profetens bok (som jag hittade på Blondinbellas blogg, men efter det här stycket så måste jag själv läsa boken). ?"Älska varandra, men gör inte kärleken till en boja; Låt den hellre vara likt ett öppet hav mellan era själars stränder. Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma bägare. Ge varandra av ert bröd, men ät inte av samma stycke bröd. Sjung och dansa tillsammans och var glada men låt var och en av er få vara ensam, liksom strängarna på en luta är ensamma även när de vibrerar av samma musik. Ge era hjärtan, men inte i varandras förvar. Ty endast Livets hand förmår rymma era hjärtan. Och stå vid varandras sida, men inte för nära; Ty templets pelare står åtskilda, och eken och cypressen växer inte i varandras skugga."For my English readers, use the translation function in the menu on the left side

Gillar