What you've found is more suited to your needs than what you thought you were looking for.

I wanted a drink. There were a hundred reasons why a man will want a drink, but I wanted one for the most elementary reason of all. I didn't want to feel what I was feeling, and a voice within was telling me that I needed a drink, that I couldn't bear it without it.
But that voice is a liar. You can always bear the pain. It'll hurt, it'll burn like acid in an open wound, but you can stand it. And, as long as you can make yourself go on choosing the pain over the relief, you can keep going.  - Lawrence Block

Tänk att jag har varit nykter i 911 dagar. För 911 dagar sedan så trodde jag inte att jag skulle stå här, 911 dagar senare, nykter. Trodde nog egentligen inte ens att jag skulle vara vid liv idag. Varje dag som jag vaknar så är jag tacksam över att vara nykter. Tacksam över att få leva. Stundom är det förtvivlande att vara nykter. Förtvivlande men inte förödande. Jag är inte längre rädd för att känna. Jag är inte längre rädd för livet - jag älskar livet! Jag älskar mig själv tillräckligt mycket för att inse värdet i att fortsätta min resa i livet med ett nyktert sinne. 911 dagar i klarhet bakom mig men desto fler dagar framför mig.For my English readers, use the translation function in the menu on the left side

Gillar

Kommentarer